Kwaliteit en klachten

Wij streven naar goede kwaliteit van onze zorg. Wij werken volgens de geldende richtlijnen in de tandheelkunde en zorgen dat wij up-to-date blijven werken door te doen aan nascholing en de ontwikkelingen in de tandheelkunde te blijven volgen.

Indien u onverhoopt een klacht heeft over onze praktijk of een behandeling, kunt u ons dit laten weten. Wij zullen dan proberen samen met u zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer wij geen bevredigende oplossing met u kunnen vinden, is het mogelijk om een klachtenfunctionaris bij het proces te betrekken. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de klachtenregeling van beroepsvereniging KNMT. U kunt uw klacht dan bij de KNMT indienen, waarna de klachtenfunctionaris contact met u zal opnemen en u verder zal proberen te helpen. Wanneer ook dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat bestaat er nog een mogelijkheid om een beroep te doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. De kosten hiervoor zijn € 75,- en het is verplicht om eerst de procedure bij de klachtenfunctionaris van KNMT te zijn begonnen. De Geschilleninstantie Mondzorg zal uiteindelijk met een bindend oordeel komen.

Meer informatie vindt u hier: https://knmt.nl/voor-patienten/ik-ben-ontevreden-wat-nu